ARVONTAKONE.COM TIETOSUOJALAUSEKE

Kerromme tässä tietosuojalausekkeesta millaisia tietoja keräämmeArvontakone.com-palvelun käyttäjistä ja mihin niitä käytetään. Tietosuojalausekkeessa kerrotaan mitä teknologioita käytämme ja miten voit hallita evästeisiin liittyviä asetuksia. Käyttämällä Arvontakone.com-verkkosivua käyttäjä hyväksyy tietosuojalausekkeen ehdot. Käyttäjän tulee lopettaa Arvontakone.com-palvelun käyttö, mikäli hän ei hyväksy tietosuojaehtojamme.

TIETOSUOJALAUSEKKEEN PERUSTE

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 sekä henkilötietolain 523/1999 10 §:n mukainen tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista

SISÄLTÖ

 1. Millaista tietoa keräämme ja miksi
  1. Perustiedot
  2. Yritysasiakkaiden tunnistettavat tiedot
  3. Kyselytiedot
  4. Arkaluonteiset tiedot
 2. Arvontakone.com sähköpostirekisterin ylläpito
 3. Henkilötietojen säilytys
 4. Kolmansien osapuolten evästeet
 5. Sivustolle upotettu sisältö
 6. Analytiikka
 7. Oikeutesi henkilökohtaisiin tietoihisi
 8. Tietosuojalausekkeen päivittäminen
 9. Kolmansien osapuolien tietosuojalausekkeet
Mitä oikeuksia sinulla on omaan tietoosiTietosuojaselosteen päivittyminenKolmansien osapuolten tietosuojalausekkeet

1. MILLAISTA TIETOA KERÄÄMME JA MIKSI

Arvontakone.com-palvelun asiakkaina on niin kuluttajia kuin yrityksiä. Keräämme tyypillisesti tietoa kyselytutkimuksista, käyttäjäanalytiikallisista ja sähköpostirekisterillisistä syistä. Keräämme tietoa kehittääksemme palvelusta parempaa ja sujuvampaa sekä kuluttajien, että yritysten osalta. Jaamme käsittelemämme tiedot henkilökohtaisesti tunnistaviin tietoihin, evästeillä ja muilla tekniikoilla havainnoituihin verkkokäyttäytymistietoihin sekä sijaintitietoihin, kyselytietoihin sekä edellä mainituista tiedoista johdettuihin tietoihin. Lisäksi käsittelemme erilaisia yritystietoja, palvelun ylläpidollisista, markkinoinnillisista sekä myynnillisistä syistä. Käsittelemme henkilötietoja vain siltä osin kuin se on tarpeellista toimintamme toteuttamiseksi.Arvontakone.com julkaistujen artikkelien jakaminen tapahtuu Facebookin rajapinnan kautta Facebookin tunnuksilla, jolloin käyttäjän ei-julkiset tiedot jäävät ainoastaan Facebookin tietoon.

1.1. HENKILÖASIAKKAILTA KERÄTTÄVIÄ PERUSTIETOJA

 • Demografiatiedot, kuten asuinkunta, ikä, sukupuoli, kieli, ansiotaso, arvo tai ammatti, työantajatiedot, ip-osoite-
 • Palveluiden käyttöön liittyvät tiedot, uutiskirjeiden ja markkinointiviestien avaaminen ja sen johdosta tehdyt toimenpiteet
 • Mielenkiintoon ja valintaan liittyvät kohteet, kuten suoramarkkinointisuostumukset ja suoramarkkinointikiellot
 • Palvelun käyttäjien tuottama sisältö, kuten palvelun käyttäjän ja Arvontakone.com välinen viestintä

1.2. YRITYSASIAKKAIDEN HENKILÖKOHTAISESTI TUNNISTETTAVAT TIEDOT:

 • Perustiedot, kuten etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ip-osoite;
 • Työnantajan tiedot, kuten työnantajan nimi, y-tunnus, toimiala ja yhteystiedot;
 • Tehtäviin ja asemaan liittyvät tiedot, kuten vastuualue ja hallituksen jäsenyys;
 • Asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten tilaukset, laskutustiedot, yhteydenotot ja reklamaatiot
 • Valintoihin ja mielenkiinnonkohtaisiin liittyvät tiedot, kuten suoramarkkinointisuostumukset ja -kiellot, tiedot mielenkiinnonkohteista
 • Keräämme tietoja myös potentiaalisista yritysasiakkaista. Potentiaalisten yritysasiakkaiden tiedot vastaavat olemassa olevien yritysasiakkaiden tietoja.

1.3. KYSELYTIEDOT

Kehitämme sivustoamme jatkuvasta. Tätä varten voimme suorittaa verkkosivuillamme eri tyyppisiä kyselyitä tutkimustarkoituksessa. Emme yhdistä näitä tietoja tunnistetun asiakkaan tietoihin, ellemme ole saaneet siihen erityistä suostumustasi

1.4. ARKALUONTEISET HENKILÖTIEDOT

Arvontakone.com ei lähtökohtaisesti ylläpidä arkaluonteiseksi luonnehdittuja tietoja. Mikäli sellaisia kuitenkin ilmenee käyttäjän jaArvontakone.com:n välisessä viestinnässä tulemme poistamaan ne välittömästi elleivät ne ole välttämättömiä toimintamme toteuttamiseksi.

2. ARVONTAKONE.COM SÄHKÖPOSTIREKISTERIN YLLÄPITO

Arvontakone.com kerää ja ylläpitää käyttäjistään sähköpostirekisteriä, jotta voimme tarjota käyttäjillemme parempia ja ajankohtaisempia palveluja. Sähköpostirekisteriä ylläpidetään MailChimp ohjelmiston avulla. Sähköpostirekisterin sisältö perustuu yllämainittuihin perustietoihin, sekä suoramarkkinointisuostumuksiin ja suoramarkkinointikieltoihin. Mikäli olet tilannut uutis/sähköpostikirjeemme ja haluat peruuttaa sen sinun tulee peruuttaa tilauksesi uutis/sähköpostikirjeen lopusta löytyvästä ”En halua enää Arvontakone.com-uutiskirjeitä” linkistä tai ottamalla yhteyttä palvelumme ylläpitoon myynti@arvontakone.com. Käytämme sähköpostirekisteriä tarjotaksemme parempaa ja henkilökohtaisempaa palvelua. Voimme tarjota sinulle myös yhteistyökumppaniemme etuja.

3. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYS

Arvontakone.com säilyttää vain liiketoimintamme kannalta oleellista tietoa niin kauan kuin se on tarpeenmukaista huomioiden kulloinkin voimassaoleva lainsäädöntö.

4. KOLMANSIEN OSAPUOLIEN EVÄSTEET

Arvontakone.com-verkkosivulla käyttäjästatistiikkaa keräävät ja mainoksia esittävät kolmannet osapuolet asettavat käyttäjien selaimeen evästeitä, jotka poistetaan määräajan kuluttua. Evästeet ovat selaimen tallentamia pieniä tiedostoja, jotka kertovat muun muassa sivustolla vierailevien käyttäjien määrän ja vieraillut sivut sekä mitä mainoksia käyttäjä näkee vierailullaan näkee ja klikkaa.

Evästeitä hyödynnetään paremman käyttökokemuksen mahdollistamiseksi, palvelujen analysointiin ja mainonnan kohdistamiseen. Evästeet tallentavat muun muassa käyttäjän kirjautumis- ja näyttöasetukset. Evästeitä voidaan käyttää myös sijaintiperusteisten mainosten esittämiseen.Arvontakone.com verkkosivulla kävijämääriä mittaavat esimerkiksi Google Analytics ja Jetpack, joiden tietosuojalausekkeisiin löytyvät linkit tämän tietosuojalausekkeen lopusta.

5. SIVUSTOLLE UPOTETTU SISÄLTÖ

Arvontakone.com-verkkosivulle on upotettu ulkopuolisten verkkopalveluiden sisältöä. Tällaisia palveluita ovat Facebook, Youtube, Vimeo, Instagram, Twitter sekä yhteistyökumppaniyritysten verkkosivujen sisältö.Arvontakone.com ei ylläpidä eikä julkaise näitä yllä mainittuja palveluita, eikä ole vastuussa niiden oikeellisuudesta. Ulkopuolisilta verkkosivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Upotettuja sisältöjä tarjoavat kolmannet osapuolet voivat kerätä tietoa käyttäjistä, käyttää evästeitä, tallentaa IP-osoitteesi, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja seurata vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet itse kirjautunut käyttäjänä kyseiselle sivustolle. Lisätietoja palvelujen tietosuojalausekkeista löydät kyseisistä verkkopalveluista.

6. ANALYTIIKKA

Arvontakone.com käyttää analytiikkaa ulkopuolisilta palveluntarjoajilta, kuten esimerkiksi Google Analytics, Jetpack ja MailChimp. Kehitämme palvelumme jatkuvastianalytiikan avulla.

7. OIKEUTESI HENKILÖKOHTAISIIN TIETOIHISI

Sinulla on käyttäjänä aina oikeus pyytää lisätietoja henkilökohtaisista tiedoistasi. Sinulla on myös aina oikeus pyytää poistamaan henkilökohtaisia tietojasi sähköpostilla myynti@arvontakone.com. Huomioithan, että poistettavat tiedot saattavat vaikuttaa sinulle tarjottuihin palveluihin.

8. TIETOSUOJALAUSEKKEEN PÄIVITTÄMINEN

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti, pidätämme tästä syystä oikeuden muuttaa tämän tietosuojalausekkeen ehtoja ilmoittamalla siitä palvelussamme. Muutokset voivat perustua myös voimassa olevan lainsäädännön muutoksiin.

Tämä tietosuojalauseke on päivitetty 3.12.2018.

9. KOLMANSIEN OSAPUOLIEN TIETOSUOJALAUSEKKEET

GoogleAnalytics https://policies.google.com/privacy?gl=GB&hl=en

WordPress Jetpack https://jetpack.com/2018/05/25/jetpack-gdpr/

MailChimp https://mailchimp.com/gdpr/